Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim

Bilinmeyen bir numara aradı. Saçma sapan bir sürü çağrıdan biridir diye açmadınız.Ama ya telefon numaranızı verdiğiniz o harika insansa? Telefonu sizde kayıtlı değil diye dört gözle beklediğiniz o konuşmayı kaçıracak mısınız? Arayan kim olursa olsun seçim hakkınız var. Telefon edenin kim olduğunu öğrenmek veya öğrenmemek.

Yukarıdaki gibi özel durumlarda arayanın kim olduğunu öğrenmeyi seçeriz elbette. Bunun için internette birçok arama sitesini dolaşır, hangisini kullanacağımıza karar vermeye çalışırız.

Artık karar vermek çok kolay. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onaylı, Turkcell, Vodafone Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörleri veri tabanını kullanan, bu sayede hep en gerçek sonucu veren isim sorgulama servisimizle kararsızlığınıza son veriyoruz. Numara kime ait bulmak için web sitemiz, telefon hattımız ve uygulamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Arayan sizce kim?

 

Yeşim