Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numaralar Bulma

Bilinmeyen numaralar bahçedeki yabani otlar gibi çoğalıyor ve baş edemiyorsunuz değil mi? Her güzel şeyin bir de istenmeyen yönü gerçeği burada da söz konusu. İletişim güzel ama bilinmeyen numaralar bulma işlemi bezdirici; ya da öyleydi demek daha doğru. Bilinmeyen numaralar bulma hizmetimiz ile artık bahçenizi yabani otlar kaplamayacak.

Servisimiz tatil günü tanımaz, yani 365 gün 7/24 tam tekmil hizmetinizdedir. Aklınıza takıldığı an numara kime ait bulabilirsiniz. İstemediğiniz kişileri böylece engelleyebilirsiniz. Haksız ücretlendirme yapıp sizi zor duruma sokmaz. Bu arada küçük bir not olarak, numara kime ait bedava bulma gibi tuzak sitelerden uzak durmanızı öneririz. Kişisel bilgileriniz sadece sizin izniniz doğrultusunda paylaşılabilir, bu sitelere girip bilgilerinizin haksız paylaşıma uğramasın izin vermeyin.

Bilinmeyen numaralar bulma için SMS ile sorgulama yapabilir, hattımızı arayabilirsiniz. IOS ve Android telefonlar için uygulamamızı aynı zamanda bilgisayar ya da tabletinizde kullanabilirsiniz.

Bilinmeyen numaralar bulma işlemi için bugüne kadar bildiklerinizi unutun, servisimize gelin, taptaze bir soluk alın.

 

 

Yeşim