Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numaralar Hattı

Bilinmeyen numaralar hattı dendiği zaman aklınıza hemen 11833’ün geldiğini biliyoruz. Haklısınız ve teşekkür ederiz. Çünkü hattımız bilinmeyen numaralar söz konusu olduğunda rakiplerinin çok önündedir ama bu boş bir söylem değildir, sebepleri vardır.

Bilinmeyen numaralar hattı 11833 neden en çok tercih edilen sorgulama hattıdır sorusunun yanıtlarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Sadece hat olarak kullanılmaz uygulaması ve web sitesi vardır, dileyen bu mecralardan da SMS ile sorgulama yapabilir.
  • BTK rehberlik hizmetleri RH018 lisansı vardır böylece sorgulama sonrasında rehber bilgilerinizin çalınması gibi istenmeyen sonuçlara yol açmaz.
  • Kurumsal paketleri sayesinde firmalar da sorgulama hizmetlerinden çok uygun fiyatlara yararlanabilir.
  • Hızlıdır, bekletmez.
  • %100 güncel sonucu verir.

Neden bilinmeyen numaralar hattı dendiğinde 11833’ün akla geldiğini umarız nedenleriyle açıklayabilmişizdir. Her zaman bekleriz.

 

Yeşim