Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Sorgulama

Eskiden yaşadığınız yere nostaljik bir gezi yapacaksınız. Bu sırada artık görüşemediğiniz ama çok sevdiğiniz insanları da görmek istiyorsunuz. Doğal olarak ilk iş telefon numaralarını bulmak isteyeceksiniz. İsimden numara sorgulama yaparak o özlem duyduğunuz insanların sesini hemen duyabilirsiniz.

İsimden numara sorgulama servisimizden haftanın her günü, her saati yararlanabilirsiniz. Zamandan ve mekandan bağımsız, son derece pratik olan sorgulama hizmetlerimize web sitemizden, telefon hattımızdan, tablet, bilgisayar ya da cep telefonuna indireceğiniz uygulamalarımızdan ulaşabilir, SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. Eğer bilinmeyen bir numara sizi aradıysa, yine servisimizi kullanarak arayan kim bulabilirsiniz.  Kısacası, veri tabanında kayıtlı ve paylaşıma izin vermiş herkesin numarasını ya da ismini saniyeler içinde bulabilirsiniz.

İsimden numara sorgulama için servimizi kullanın, sevdiklerinize kavuşmanın mutluluğunu yaşayın.

 

Yeşim