Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kime Ait

Başka bir şehir kodu taşıyan bu numara kime ait diye siz de düşünmüşsünüzdür. Sizle hiç alakası olmayan çok uzak bir şehirden olsa da veri tabanımızdan sorgulayarak kişinin ya da firmanın adını bulabilirsiniz.

Numara kime ait sorgulaması için partnerlerimiz olan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörlerinin eşsiz genişlikteki abone kayıtlarını kullanmaktayız. Bu veri tabanında numarasını paylaşma izni vermiş herkesin adına ulaşabilirsiniz.Ayrıca isimden numara bulma, fatura sorgulama (elektrik, su, telefon, doğal gaz, TV, İnternet, ADSL) gibi işlemlere ihtiyacınız varsa yine servisimizden yararlanabilirsiniz.

Başka şehir ya da başka operatör fark etmez bu numara kime ait bulabilmek için BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) RH018 lisanslı hizmetimizi kullanın, işleminizi parmak şıklatmak kadar kolayca yapın.

 

Yeşim