Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama App

Numara sorgulama uygulamamız Apple Store’da. Çünkü; İletişimin çift taraflıdır. Biri sizinle konuşmak istemiyorsa iletişimi sürdüremezsiniz. Ya da siz biriyle konuşmak istemiyorsanız o kişi sizinle konuşmaya devam edemez. Ancak bu durum karşı karşıyayken geçerlidir. Söz konusu iletişim araçları olduğunda konuşmak istemediğiniz insanlar sizi arayabilir. Telefonunuzu açar ve istemediğiniz bir konuşmaya dahil olursunuz. Ki arayan genellikle ilgilenmediğiniz ürünlerle ilgili bir şirket ya da tacizcilerdir. Bilinmeyen bir numara aradığında açmayıp sonra numara sorgulama yapıp, canınız isterse geri dönüp aramak en doğrusudur. Numara sorgulama Apple uygulamamız  bunun için sizi bekliyor.

Verimli ve pratik numara sorgulama App uygulamamız ile sonuca en rahat şekilde ulaşırsınız. Uygulamamızı indirdikten sonra gecenin bir vakti arayan bilinmeyen numaraları bile o anda sorgulayıp, aklınıza takılmasına ve uykunuzu kaçırmasına izin vermezsiniz.

Numara sorgulama uygulamamız Apple Store dışında Android telefon kullananlar için Google Play Store’da da mevcut. Önemli olan kiminle konuşup konuşmayacağınızı kendinizin seçmesi, bunun için de en doğru adresi seçmeniz. Haydi hemen bekliyoruz!

Yeşim