Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Edirne

Numara sorgulama Edirne ile öğle yemeği için belki Edirne’den yaprak ciğer getirtemezsiniz ama Edirne’de yaşayan bir arkadaşınızın telefon numarasını bulabilirsiniz. Numara sorgulama servisimiz Turkcell, Vodafone, Türk Telekom sabit ve Türk Telekom mobil veri tabanlarıyla çalışmakta olup, sizi sadece Edirne’de değil Türkiye’nin her bir şehrindeki telefon numaralarına ulaştırır. Sorgulama yapmak için sizin hangi operatörü kullandığınız ya da hangi şehirde oturduğunuz önemli değildir, hepsinden aynı güvenli ve gerçek sonuca ulaşırsınız.

Numara sorgulama servisimiz ile aynı zamanda isimden numara sorgulama yapıp ulaşmak istediğiniz kişilerin telefon numarasını bulabilirsiniz.Ya da elektrik, su, telefon, doğal gaz, TV, ADSL ya da İnternet faturasını yatırıp yatırmadığınız aklınıza takılıyorsa fatura borç tutarı sorgulama yapabilirsiniz. Kısacası hemen Telefondan Sorgula servisimizi kullanarak yaşamınızı epey kolaylaştırabilirsiniz.

Numara sorgulama Edirne için numarasını bulmak istediğiniz kişinin isim, soy isim ve yaşadığı şehri bilmeniz yeterli. Sorgulama servisimiz size en doğru sonucu en kısa sürede verir. Hemen deneyin.

Yeşim