Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama App

Telefon aplikasyonları içinde en yararlı ve vazgeçilmez olanlardan biri de numaradan isim sorgulama uygulamasıdır. App store’dan indireceğiniz bu program ile bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu bulup, dilerseniz geri dönüş yaparsınız, dilerseniz engellersiniz.

 

Hemen Telefondan Sorgula servisimizi bilgisayar, tablet, IOS ve Android telefonlar için olan uygulamalar üstünden, web sitesine girerek ya da telefon hattımızdan arayarak kullanabilirsiniz. Tüm bu mecralarda isimden de numara bulabilir ya da dilerseniz fatura sorgulama yapabilirsiniz.

Sorgulama yapmak için ilgili alana sizden istenen bilgileri girmeniz yeterlidir. Örneğin isimden numara bulmak için isin, soy isim ve şehir adını girmek gibi. Bilgileri girdikten sonra sorgulayı tıklayın. Sorgulamanızın yanıtı hemen gösterilecektir.

En kolay kullanılan ve en hızlı sonuç veren numaradan isim sorgulama hizmeti “Hemen Telefondan Sorgula” App Store’larda sizi bekliyor.

Yeşim